ПРОЕКТА   АРХ. ЗАПИСКИ  СКИЦИ ПАРЦЕЛ   ЛОКАЦИЯ   КОНТАКТИ  
BG BUL ENG ENGG/
 
 
 

ПАРЦЕЛ ТОП ГРУП

Парцел УПИ  III - 3444, 3551, кв.24"В", м. "бул.Александър
Малинов с площ 806 м2  с  готов идеен проект за
"Жилищна сграда с магазини и подземен гараж".


Парцелът има лице и излаз към две улици - ул.Околовръстен път и  
ул. Васил Радославов. Намира се на 50 м от Околовръстен път София
и на 100 м. от Бизнес Парк София. В непосредствена близост до парцела
се намират магазини Sport Depot, Como, Tehnopolis, BMW – Камор Ауто.
 Парцелът попада в смесена многофункционална зона от вида СМф.
За предложения терен е предвидено застрояване на жилищна сграда
с магазини и подземен гараж. Застрояването на терена е самостоятелно
високоетажно с параметри на застрояване както следва:
Площ на УПИ – 868 м2
- Застроена площ  - 482.76 м2 ( 60 % )
- Разгъната застроена площ – до 2800 м2 ( макс. Кинт 3 )
- Под кота 0.00- 1579,74 м2
- Над кота 0.00 - 2015,58 м2
- Минималана озеленена площ – 242 м2 ( 30 % )
- Застроен обем – 11654.27 м3 разпределен в:
- Сутерени – 1579.74 м2
- Първи /партерен/ етаж – 482.76 м2
- Втори етаж – 522.41 м2
- Трети етаж –  439.19 м2
- Четвърти етаж - 385.22 м2
- Пети етаж –186.00 м2